Upravit stránku

Komplexní lázeňská péče

Tento typ lázeňské léčby je určen pro všechny občany ČR, pojištěné u kterékoliv ze zdravotních pojišťoven v ČR. Po návrhu ošetřujícího lékaře, schválení tohoto návrhu revizním lékařem a odeslání pojišťovnou do lázeňského zařízení je klient vyzván k nástupu lázeňské léčby. Termín nástupu, který je závazný, a druh ubytování závisí na kapacitní možnosti lázní. Může být změněn pouze z vážných důvodů, které je nutno lázeňskému zařízení sdělit s dostatečným předstihem. Pacient projde vstupní lékařskou prohlídkou, na jejímž základě stanoví odborný lékař druh i počet léčebných procedur. Nutriční asistentka vystaví klientovi stravovací plán, který se taktéž odvíjí od zjištění aktuálního zdravotního stavu pacienta. Veškerá péče o klienta je plně hrazena jeho zdravotní pojišťovnou. Jízdné do lázeňského zařízení se podle nové úpravy neproplácí.

Léčebné procedury

Poskytujeme komplexní lázeňskou léčbu s využitím nejmodernějších léčebných metod a balneoterapeutických prostředků. Abychom zajistili úspěšnost Vašeho léčebného pobytu, projde každý pacient vstupním kardiologickým vyšetřením. Tato vyšetření, která určuje po zvážení individuálně každému klientovi lékař, pomohou nejlépe diagnostikovat příčiny Vašich zdravotních problémů a doporučit Vám správný způsob léčby.

Na základě provedených lékařských vyšetřeni a s přihlédnutím k individuální indikaci pacienta, provede lékař předpis vhodných léčebných procedur. Jde o soubor léčebných a režimových opatření k ovlivnění životního stylu nemocného navazujících na srdeční příhodu či zákrok intervenčního kardiologa nebo kardiochirurga, která u nemocného zpomalí nepříznivý průběh již vzniklé nemoci se snahou o zamezení opakování akutní příhody.

K nejdůležitějším léčebným procedurám v našich lázních řadíme ty, které vyžadují aktivní přístup pacienta. Pravidelný pohyb a cvičení mají příznivý účinek na tělo, ale i psychiku. Velmi příznivý účinek na Vaše srdce mají především tzv. aerobní cvičení. Jde o cyklická cvičení prováděná při určité optimální tepové frekvenci několikrát týdně - pravidelně a dlouhodobě.

Lázně Teplice nad Bečvou se specializují na tyto indikace.

Dle jednotné metodiky platné pro všechny zdravotní pojišťovny a pojištěnce je systém poskytování lázeňské péče KLP / PLP předvolánkový - tzn., že lázeňské zařízení předvolá pacienta k nástupu léčebného pobytu nejpozději 5 pracovních dnů před nástupem. Současně mu sdělí všechny nezbytně nutné informace potřebné pro pobyt. Termín předvolání je pro pacienta závazný.

Rezervační poplatek pro rok 2021 činí 1 000 Kč.

Rezervační poplatek pro rok 2022 činí 1 500 Kč.

Rezervační poplatek je u KLP / PLP nevratný.

Žádost o rezervaci je možná pouze v písemné formě, nelze ji provést telefonicky. Níže v příloze naleznete objednávkový formulář, tento vyplňte a zašlete na e-mail: lazne@ltnb.cz, nebo zašlete poštou na adresu: Lázně Teplice nad Bečvou a.s., Teplice nad Bečvou č.p. 47, 753 01 Teplice nad Bečvou.

Ceník příplatků za ubytování KLP platný od 1. 1. 2021

 

HLAVNÍ SEZÓNA

VEDLEJŠÍ SEZÓNA

 

1. 5.  - 31. 10.  2021

1. 1.  - 30. 4. 2021

1. 11. - 31. 12. 2021

Lázeňský dům / kategorie ubytování

Dvoulůžkový pokoj

Jednolůžkový pokoj

Dvoulůžkový pokoj

Jednolůžkový pokoj

 

osoba / noc

osoba / noc

osoba / noc

osoba / noc

Bečva / JIP

150 Kč

250 Kč

100 Kč

200 Kč

Bečva / Klasik

150 Kč

250 Kč

100 Kč

200 Kč

Bečva /  Komfort

200 Kč

350 Kč

150 Kč

250 Kč

Slovenka / Komfort200 Kč350 Kč150 Kč250 Kč

Janáček / II. kategorie

bez příplatku 

150 Kč

bez příplatku 

100 Kč

Janáček / Klasik

150 Kč

250 Kč

100 Kč

200 Kč

Janáček / Komfort

200 Kč

350 Kč

150 Kč

250 Kč

Janáček / APP Komfort

250 Kč

-

200 Kč

-

 

 

Rezervace komplexní lázeňské péče

 • Rezervační poplatek za předběžnou rezervaci na rok 2021 činí 1.000 Kč, na rok 2022 činí 1.500 Kč a je nevratný. Splatnost poplatku je 14 dní od data potvrzení předběžné rezervace KLP. Datem úhrady se rozumí datum připsání platby na účet lázní.

  Na úhradu rezervačního poplatku a příplatků na KLP / PLP, nelze využít benefitů od zaměstnavatele (např. prostřednictvím společnosti Benefit Plus) ani finanční poukázky (např. Sodexo, Edenred, UP).

  Smluvní vztah mezi společností Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 01 Teplice nad Bečvou 63, IČ: 45192570, zapsané v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 419 a objednatelem se vedle potvrzené objednávky služeb nehrazených zdravotní pojišťovnou řídí aktuálně platnými ceníky, Všeobecnými obchodními podmínkami Lázní Teplice nad Bečvou a.s. a dále Všeobecnými podmínkami pro poskytování lázeňské rehabilitační péče pro dospělé. Odesláním objednávky objednatel potvrzuje, že se s podmínkami objednávky, ceníky a Všeobecnými podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

  Odesláním objednávky svým souhlasem umožňujete společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zpracovat vaše osobní údaje, zejména e-mailovou adresu, zařadit je do databáze a použít je pro další reklamní a marketingové účely. Obchodní sdělení Vám budou zasílána prostřednictvím elektronických zpráv dle zákona č. 480/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím své žádosti na e-mail: lazne@ltnb.cz.

  Ke stažení:

  Všeobecné obchodní podmínky Lázní Teplice nad Bečvou a.s.

  Všeobecné podmínky KLP / PLP

  Rezervace pobytu na komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči (KLP / PLP).pdf