Upravit stránku

Rychlý kontakt

Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
Teplice nad Bečvou č.p. 47
753 01 Teplice nad Bečvou

IČO: 45192570
DIČ: CZ45192570

Infolinka: 581 81 81 81
E-mail: lazne@ltnb.cz

ID datové schránky: u3fewux

Nutný test na COVID

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že v návaznosti na nastalou situaci způsobenou šířením koronaviru SARS-CoV-2, bylo lázeňské léčebné zařízení Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem Teplice nad Bečvou č.p.47, 753 01 Teplice nad Bečvou, IČO: 451 92 570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 419 („Lázně Teplice nad Bečvou“), nuceno zavést restriktivní opatření spočívající v zavedení podmínky pro příjem klientů k lázeňské péči.

S účinností od 26. 10. 2020 budou Lázně Teplice nad Bečvou, na základě výše uvedeného restriktivního opatření, od všech svých klientů při nástupu do lázeňské péče vyžadovat předložení negativního testu na onemocnění COVID-19 v podobě PCR testu nebo antigenního testu, který nesmí být v době nástupu do lázeňské péče starší než 72 hodin. Negativní výsledek PCR testu nebo antigenního testu lze prokázat i předložením SMS v mobilním telefonu.

Upozorňujeme Vás tímto, že v případě nepředložení příslušného dokumentu nebude klientovi umožněno další setrvání v lázeňském areálu.

Důvodem zavedeného restriktivního opatření je především skutečnost, že v posledních týdnech Lázně Teplice nad Bečvou zaznamenaly výrazný úbytek kvalifikovaného personálu z důvodu nákazy koronavirem SARS-CoV-2, s ním spojené povinnosti karantény a navazujících opatření. Výše uvedené opatření tak bylo implementováno v souladu s ustanovením § 48 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o zdravotních službách“), kdy Lázně Teplice nad Bečvou byly nuceny přistoupit k jeho zavedení za účelem zachování únosného pracovního zatížení, personálního zabezpečení a technického a věcného vybavení zdravotnického zařízení.

Dalším, a ne méně důležitým důvodem, je ochrana zdraví ostatních pacientů, kterým Lázně Teplice nad Bečvou poskytují lázeňskou péči. Většina pacientů Lázní Teplice nad Bečvou patří do rizikových skupin, pro které by onemocnění COVID-19 mohlo mít velmi závažné, v některých případech i fatální následky. Dále také výše uvedeným překročením únosného pracovního zatížení dle Zákona o zdravotních službách se v dané situaci rozumí i stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb pacienta pozitivního na COVID-19, došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných stávajícím pacientům.

V případě, že se z jakéhokoliv důvodu nechcete podrobit žádnému z výše uvedených testů, je možné požádat ošetřujícího lékaře o odložení lázeňského pobytu na dobu, kdy negativní test na onemocnění COVID-19 již nebude déle k poskytování péče v rámci Lázní Teplice nad Bečvou vyžadován. V souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je možné lázeňský pobyt realizovat po dobu platnosti návrhu na lázeňskou péči vydaného ošetřujícím lékařem. V této souvislosti si Vás také dovolujeme upozornit, že např. VZP ČR na základě Organizačního opatření VZP, č. 10/2020, prodlužuje po dobu platnosti mimořádných organizačních opatření souvisejících s onemocněním COVID-19 platnosti návrhů na lázeňskou péči o 6 měsíců (o toto je nutné pojišťovnu požádat).

Děkujeme za pochopení.

Tým LTnB