Upravit stránku

Nutný test na COVID

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že v návaznosti na nastalou situaci způsobenou šířením koronaviru SARS-CoV-2, bylo lázeňské léčebné zařízení Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem Teplice nad Bečvou č.p.47, 753 01 Teplice nad Bečvou, IČO: 451 92 570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 419 („Lázně Teplice nad Bečvou“), nuceno zavést restriktivní opatření spočívající v zavedení podmínky pro příjem klientů k lázeňské péči.

K nástupu do lázní je vyžadováno předložení jednoho z následujících potvrzení:

  • negativní test na onemocnění COVID-19 v podobě PCR testu, který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 72 hodin. Negativní výsledek PCR testu lze prokázat i předložením SMS v mobilním telefonu,
  • negativní test na onemocnění COVID-19 v podobě antigenního testu, který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 72 hodin,
  • oficiální zpráva lékaře nebo hygienické stanice o prodělání infekčního onemocnění COVID-19 během předchozích tří měsíců před nástupem do lázní,
  • absolvované očkování proti onemocnění COVID-19 po dvou dávkách, nejpozději do jednoho roku.

Upozorňujeme, že v případě nepředložení příslušného dokumentu nebude klientovi umožněn nástup do lázní.

Antigenní test lze absolvovat i v našich lázních v den nástupu ještě před přijetím do péče. Ten bude hrazen zdravotní pojišťovnou pouze v případě, kdy klientovi v předchozích posledních 5 dnech nebyl proveden jiný negativní PCR ani antigenní test na Covid-19 hrazený zdravotní pojišťovnou a ani nebyl v uplynulých 90 dnech pozitivně testován na Covid-19 pomocí PCR testu. V opačném případě si lázně budou účtovat poplatek 350 Kč/test. Tato nabídka platí po dobu platnosti Mimořádného opatření MZ ČR - MZDR 47828/2020.

Důvodem zavedeného restriktivního opatření je především skutečnost, že v posledních týdnech Lázně Teplice nad Bečvou zaznamenaly výrazný úbytek kvalifikovaného personálu z důvodu nákazy koronavirem SARS-CoV-2, s ním spojené povinnosti karantény a navazujících opatření. Výše uvedené opatření tak bylo implementováno v souladu s ustanovením § 48 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o zdravotních službách“), kdy Lázně Teplice nad Bečvou byly nuceny přistoupit k jeho zavedení za účelem zachování únosného pracovního zatížení, personálního zabezpečení a technického a věcného vybavení zdravotnického zařízení.

Dalším, a ne méně důležitým důvodem, je ochrana zdraví ostatních pacientů, kterým Lázně Teplice nad Bečvou poskytují lázeňskou péči. Většina pacientů Lázní Teplice nad Bečvou patří do rizikových skupin, pro které by onemocnění COVID-19 mohlo mít velmi závažné, v některých případech i fatální následky. Dále také výše uvedeným překročením únosného pracovního zatížení dle Zákona o zdravotních službách se v dané situaci rozumí i stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb pacienta pozitivního na COVID-19, došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných stávajícím pacientům.

V případě, že se z jakéhokoliv důvodu nechcete podrobit žádnému z výše uvedených testů, je možné požádat ošetřujícího lékaře o odložení lázeňského pobytu na dobu, kdy negativní test na onemocnění COVID-19 již nebude déle k poskytování péče v rámci Lázní Teplice nad Bečvou vyžadován. V souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je možné lázeňský pobyt realizovat po dobu platnosti návrhu na lázeňskou péči vydaného ošetřujícím lékařem. V této souvislosti si Vás také dovolujeme upozornit, že např. VZP ČR na základě Organizačního opatření VZP, č. 10/2020, prodlužuje po dobu platnosti mimořádných organizačních opatření souvisejících s onemocněním COVID-19 platnosti návrhů na lázeňskou péči o 6 měsíců (o toto je nutné pojišťovnu požádat).

Děkujeme za pochopení.

Tým LTnB