Lázně Teplice nad Bečvou

+420 581 81 81 81 |

PARKOVÁNÍ

Parkování vozidel u lázeňských domů je povoleno pouze na vyhrazených místech na základě povolení vydaného recepcí. Při parkování mimo vyhrazená parkovací místa se vystavujete nebezpečí poškození nebo odcizení vozidla a případnému postihu Policií ČR za porušení dopravních předpisů (odtah, osazení botičkou).

V celém areálu lázní mají držitelé průkazu ZTP/P bezplatné parkovaní.

Bezplatná možnost parkování je na oploceném a částečně zastřešeném pozemku s příchodem
k LD Janáček. Prostor je monitorován kamerami. K dispozici je 50 parkovacích míst.

Parkování u LD Janáček

  • 38 parkovacích míst za závorou, kde je potřeba zakoupit za vratnou zálohu 200 Kč parkovací kartu. Cena je 50 Kč / den.

Parkování u LD Moravan

  • Celkem 48 parkovacích míst, kde je potřeba zakoupit za vratnou zálohu 200 Kč parkovací kartu nebo klíč, cena všech parkovacích míst 50 Kč / den.

Parkování u LD Praha

  • 9 parkovacích míst, kde je potřeba zakoupit za vratnou zálohu 200 Kč klíč, cena 50 Kč / den.