Upravit stránku

Pobyty samoplátců od 10. 5. 2021

Vážení klienti,

s účinností od pondělí 10. května 2021 se omezuje provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči jen v případě, že:

a) je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, nebo

b) je poskytována pacientovi, který je občanem České republiky, občanem Evropské unie nebo držitelem platného dlouhodobého víza nebo průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaných Českou republikou, a:  

  • který absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • který prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
  • kterému byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

PÍSEMNÉ POTVRZENÍ O NEGATIVNÍM TESTU JE TŘEBA ODEVZDAT PŘI NÁSTUPU NA POBYT NA RECEPCI.

Poskytovat můžeme následující léčebné pobyty:

Naber sílu po covidu

Aby záda nebolela

Preventivní screening pro ženy

Preventivní screening pro muže

Preventivní screening ProActive

Fit pro život

Molekularia

Revital

Lázeňská terapie při křečových žilách

Zdravé srdce

Léčba pohybového aparátu a nervových onemocnění

Léčebný pobyt pro klienty s hypertenzí

Léčba psoriázy

Léčba ischemické choroby dolních končetin

Malý léčebný pobyt

Malý léčebný pobyt pro příslušníky klientů KLP a PLP

Lázeňský týden pro zdraví

Teplická léčebně – relaxační kúra

Teplické láznění