Upravit stránku

Pro lékaře

 • Indikace / kontraindikace

  Indikace/kontraindikace

   

  Indikační skupina I. - Nemoci onkologické

  I/1 Zhoubné nádory
   

  Indikační skupina II. - Nemoci oběhového ústrojí

  II/1         Symptomatická ischemická choroba srdeční
  II/2Stav po infarktu myokardu
  II/3Hypertenzní nemoc II. až III. stupně
  II/4Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b nebo zánětlivém
  II/5Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách; chronický lymfatický edém
  II/6Stavy po určitých kardiochirurgických výkonech
  II/7Stavy po perkutánní transluminární koronární angioplastice
  II/8Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce a hrudní aorty; stavy po perkutánní transluminární angioplastice
  II/9Stavy po transplantaci srdce

   

  Indikační skupina IV. - Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

  IV/1     Diabetes mellitus

   

  Indikační skupina VI. - Nemoci nervové

  VI/2 Polyneuropatie s paretickými projevy
  VI/3Kořenové syndromy s iritačně zánikovým syndromem
  VI/6     Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce
  VI/8  Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní
  VI/9Syringomyelie s paretickými projevy
  VI/11Parkinsovona nemoc

   

  Indikační skupina VII. - Nemoci pohybového ústrojí

  VII/1Revmatoidní artritis I. až IV. stadia
  VII/2  Bechtěrevova nemoc
  VII/3  Ostatní séronegativní spondartritis, sekundární artritis
  VII/4Mimokloubní revmatismus, difúzní onemocnění pojiva
  VII/6Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů
  VII/7Koxartróza, gonartróza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře
  VII/8Artrózy v ostatních lokalizacích, artropatie
  VII/9Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči
  VII/10 Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady
  VII/11Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích, včetně páteře
  VII/12Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je klient vybavený protézou
  VII/99       Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady, ve kterých se jedná o přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele akutní lůžkové péče

  Kontraindikace

  Kontraindikace jsou stavy nevhodné k lázeňské léčbě a pobytu v Lázních Teplice nad Bečvou.

  Kouření

  Těhotenství

  Věk do 18 let (výjimku tvoří pobyty dětí v Dětské léčebně a vstup do bazénu)

  Inkontinence moče a stolice

  Všechny nemoci v akutním stádiu

  Akutní psychózy a duševní poruchy

  Akutní horečnatá onemocnění

  Alkoholismus a toxikománie, stavy pod vlivem alkoholu a psychotropních látek

  Nemoci přenosné z člověka na člověka, např. AIDS a jiné infekční nemoci a bacilonosičství

  Epilepsie (nástup možný pouze s vyjádřením neurologa)

  Opakující se profuzní krvácení v posledních 12 měsících (léčba je možná po vyjádření hematologa)

  Kachexie – stav dlouhodobé podvýživy, BMI méně než 16,5

  Onkologická onemocnění (léčba je možná po vyjádření onkologa)

  Neléčený vysoký krevní tlak, selhávání srdce a maligní arytmie – neplatí pro indikační skupinu II

  Onemocnění kůže nebo porucha integrity kůže

  Snížená možnost komunikace nebo neschopnost dodržovat léčebný a domácí řád 

  Transitorní stavy zmatenosti, demence, stavy se sníženou možností komunikace nebo neschopností dodržovat léčebný řád

  Stavy po trombózách dolních končetin, povrchové do 6 týdnů, hluboké do 3 měsíců, mohutné varixy u masáží nohou, celotělových masáží a vířivých lázní dolních končetin