Upravit stránku

Trasy Nordic Walking

V areálu lázní se nacházejí značené trasy pro provozování populárního sportu Nordic Walkingu. Hole je možné zapůjčit na každé recepci.

Trasa A - hnědožluté značení, délka trasy 1923 m, celkové převýšení 27 m

První část trasy je rovinatá 0 - 900 m. Druhá část trasy je členitá s převýšením 23 m s výraznou zátěží srdce (kolísání hodnot tepové frekvence 20 - 30 tepů, zvýšení Wattové zátěže cca o 75 w proti zátěži při chůzi po rovině. Nutná změna dynamiky chůze - výrazně zvolnit chůzi do kopce). Třetí část trasy z kopce - pokles tepové frekvence, možnost zvýšit tempo chůze. Trasu možno doporučit klientům s tolerancí hranice do 60 % maximální tepové rezervy bez známek srdeční ischemie, s hodnotami BMI v pásmu normality a nadváhy, bez výrazných projevů bolestivosti kloubů dolních končetin a bederní páteře.

Trasa B - zelené značení, délka trasy 2987m, celkové převýšení 20 m

První část trasy je rovinatá 0 - 620 m. Druhá část trasy je do kopce 620 - 920 m s převýšením 20 m. Třetí část je z kopce 920 - 1200 m a čtvrtá část trasy je rovinatá 1200 - 2987 m s převýšením 5 m před závěrem trasy. Trasu možno doporučit klientům s tolerancí 50 - 60 % maximální tepové rezervy bez známek srdeční ischemie s hodnotami BMI v pásmu normality a nadváhy bez výrazných funkčních poruch podpůrně pohybového systému v oblasti kloubů dolních končetin a bederní páteře.

Trasa C - modré značení, délka trasy 1923 m, celkové převýšení 70 m

První část trasy je krátký roviný úsek 150 m, poté výrazné stoupání se změnami profilu stoupání 150 - 894 m. Druhá část trasy je mírné klesání až k cíli. Trasu je možno doporučit jako vycházkovou trasu pro klienty s tolerancí s hodnotami BMI v pásmu normálu, u klientů s hodnotami BMI v pásmu nadváhy tolerance zátěže 70 % maximální tepové rezervy bez známek srdeční ischemie.

Kontraindikace:

  • klienti s BMI v pásmu obezity i při toleranci 70 % maximální tepové rezervy bez známek srdeční ischemie,
  • klienti s BMI v pásmu nadváhy s tolerancí zátěže cca do 65 % maximální tepové rezervy. Klienti s bolestivostí kloubů dolních končetin a bederní páteře.