Lázně Teplice nad Bečvou

sleva na pobyty

-15% NA LÉČEBNÉ POBYTY

-15% NA LÉČEBNÉ POBYTY

VYUŽIJTE AKCI -15% NA VYBRANÉ POBYTY

Návrhy

POTŘEBUJETE POMOCT S NÁVRHEM NA LÁZEŇSKOU PÉČI? POMŮŽEME VÁM >>>

POTŘEBUJETE POMOCT S NÁVRHEM NA LÁZEŇSKOU PÉČI? POMŮŽEME VÁM >>>

POTŘEBUJETE POMOCI S NÁVRHEM NA LÁZEŇSKOU PÉČI?

Turistika v lázních

Představujeme čtyři značené pěší trasy, které se nacházejí v areálu lázní a jsou vhodné jak pro zmiňovaný nordic walking, tak pro „obyčejnou“ pěší chůzi. Každá z tras má různou délku, různé převýšení a tím pádem i různé zatížení pro organismus. Tři z nich začínají i končí u kolonády před Lázeňským domem Bečva. Čtvrtá má start a cíl za mostem, na pravém břehu řeky Bečvy před stejnojmenným lázeňským domem.

Trasa A – hnědá

  • délka trasy 1923 m,
  • celkové převýšení 27 m
Trasa začíná na kolonádě před Lázeňským domem Bečva a vede podél toku řeky po proudu k vile Milena a dále Dvořákovým stromořadím. V místě, kde se Dvořákovo stromořadí spojuje s komunikací Hranice – Teplice n. B., je otočný bod a trasa pokračuje podél této komunikace k Lázeňskému domu Janáček. Zde se zatáčí do areálu lázní kolem Lázeňských domů Praha a Mariupol k cíli, který je opět na kolonádě před Lázeňským domem Bečva. První část trasy je rovinatá, druhá část trasy je členitá s převýšením 23 m s výraznou zátěží srdce kde je nutná změna dynamiky chůze – výrazně zvolnit chůzi do kopce. V třetí části trasy z kopce dochází k poklesu tepové frekvence a je možné zvýšit tempo chůze. Trasa A je doporučována klientům s tolerancí hranice do 60 % maximální tepové rezervy bez známek srdeční ischemie, s hodnotami BMI v pásmu normality a nadváhy, bez výrazných projevů bolestivosti kloubů dolních končetin a bederní páteře.

Trasa B – zelená

  • délka trasy 2987 m,
  • celkové převýšení 20 m
Trasa začíná na kolonádě před Lázeňským domem Bečva a vede po kolonádě proti proudu řeky do Mariánského údolí až k Ústeckému mostu. Dále pokračuje přes tento most a podél komunikace směrem do Hranic k nádraží ČD Teplice nad Bečvou kolem tenisových kurtů a minigolfu. Přes lávku pro pěší se zatáčí k cíli, který je opět na kolonádě před Lázeňským domem Bečva. První část trasy je rovinatá, druhá část (620–920 m) je kopcovitá s převýšením 20 m. Třetí část trasy je z kopce a čtvrtá je rovinatá. Trasu možno doporučit klientům s tolerancí 50–60 % maximální tepové rezervy bez známek srdeční ischemie s hodnotami BMI v pásmu normality a nadváhy bez výrazných funkčních poruch podpůrně pohybového systému v oblasti kloubů dolních končetin a bederní páteře.

Trasa C – modrá

  • délka trasy 1923 m,
  • celkové převýšení 70 m
Trasa začíná na kolonádě před Lázeňským domem Bečva a vede proti proudu řeky Bečvy ke kapli sv. Peregrina. Lesním chodníkem pokračuje kolem objektu Zbrašovských aragonitových jeskyní k Lázeňskému domu Moravan a dále po chodníku k bývalé restauraci Aragonit. Zde se zatáčí podél komunikace Teplice nad Bečvou – Hranice a pokračuje až k Lázeňskému domu Janáček a dále areálem lázní kolem Lázeňských domů Praha a Mariupol k cíli, který je opět na kolonádě před Lázeňským domem Bečva. Po počátečním krátkém rovinatém úseku přichází výrazné stoupání se změnami profilu stoupání (150 894 m). Druhá část trasy je již ve znamení mírného klesání až k cíli. Trasu je možno doporučit jako vycházkovou pro klienty s tolerancí s hodnotami BMI v pásmu normálu, u klientů s hodnotami BMI v pásmu nadváhy tolerance zátěže 70 % maximální tepové rezervy bez známek srdeční ischemie.

Trasa kardio fit – červená

  • délka trasy 1625 m
Trasa slouží především pro vstupní vyšetření reakce srdce na zátěž a pro výběr optimálního tempa chůze v závislosti na tepové frekvenci pro každého pacienta. Trasa má start i cíl na druhém břehu řeky Bečvy za lávkou pro pěší a je situována na rovině.