Upravit stránku

Rychlý kontakt

Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
Teplice nad Bečvou č.p. 47
753 01 Teplice nad Bečvou

IČO: 45192570
DIČ: CZ45192570

Infolinka: 581 81 81 81
E-mail: lazne@ltnb.cz

ID datové schránky: u3fewux

Indikace pro dospělé

Indikační skupina I. - Nemoci onkologické

I/1 Zhoubné nádory
 

Indikační skupina II. - Nemoci oběhového ústrojí

II/1         Symptomatická ischemická choroba srdeční
II/2Stav po infarktu myokardu
II/3Hypertenzní nemoc II. až III. stupně
II/4Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b nebo zánětlivém
II/5Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách; chronický lymfatický edém
II/6Stavy po určitých kardiochirurgických výkonech
II/7Stavy po perkutánní transluminární koronární angioplastice
II/8Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce a hrudní aorty; stavy po perkutánní transluminární angioplastice
II/9Stavy po transplantaci srdce

 

Indikační skupina IV. - Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

IV/1     Diabetes mellitus

 

Indikační skupina VI. - Nemoci nervové

VI/2 Polyneuropatie s paretickými projevy
VI/3Kořenové syndromy s iritačně zánikovým syndromem
VI/6     Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce
VI/8  Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní
VI/9Syringomyelie s paretickými projevy
VI/11Parkinsovona nemoc

 

Indikační skupina VII. - Nemoci pohybového ústrojí

VII/1Revmatoidní artritis I. až IV. stadia
VII/2  Bechtěrevova nemoc
VII/3  Ostatní séronegativní spondartritis, sekundární artritis
VII/4Mimokloubní revmatismus, difúzní onemocnění pojiva
VII/6Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů
VII/7Koxartróza, gonartróza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře
VII/8Artrózy v ostatních lokalizacích, artropatie
VII/9Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči
VII/10 Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady
VII/11Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích, včetně páteře
VII/12Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je klient vybavený protézou
VII/99       Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady, ve kterých se jedná o přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele akutní lůžkové péče

Kontraindikace

Kontraindikace jsou stavy nevhodné k lázeňské léčbě a pobytu v Lázních Teplice nad Bečvou.

Těhotenství
Věk do 18 let (výjimku tvoří pouze solná jeskyně a plavání)
Křečové žíly – u masáží nohou a celkových masáží
Inkontinence moče a stolice
Psychózy a duševní poruchy
Horečnatá onemocnění
Alkoholismus a toxikománie
AIDS
Epilepsie (nástup možný pouze s vyjádřením neurologa, že ataka nebyla v posledních 6 měsících)
Všechny nemoci v akutním stádiu - infekce, záněty, záněty kůže, selhávání kardiovaskulárního aparátu
Krvácivé stavy a otevřené rány
Onkologická onemocnění
Stavy pod vlivem alkoholu a psychotropních látek
Závažnější choroby krve – hemofilie, leukémie
Následky poúrazových stavů – krevní výrony nebo jiné poúrazové stavy
Neléčený vysoký krevní tlak
Infekční onemocnění, onemocnění kůže nebo porucha integrity kůže
Snížená možnost komunikace nebo neschopnost dodržovat léčebný a domácí řád 
Transitorní stavy zmatenosti, demence, stavy se sníženou možností komunikace nebo neschopností dodržovat léčebný řád