Upravit stránku

Rychlý kontakt

Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
Teplice nad Bečvou č.p. 47
753 01 Teplice nad Bečvou

IČO: 45192570
DIČ: CZ 45192570

Infolinka: 581 81 81 81
E-mail: lazne@ltnb.cz

Indikace

Lázeňská léčebně rehabilitační péče (dospělých)

Specializujeme se na:

 • nemoci onkologické,
 • nemocí oběhového ústrojí,
 • nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí (cukrovka),
 • nemoci pohybového ústrojí,
 • nemoci nervové.

Nemoci onkologické

 • zhoubné nádory.

Nemoci oběhového ústrojí

 • vysoký krevní tlak II.- III. stupně,
 •  stavy po kardiochirurgických výkonech typu:
  • náhrada chlopně bioprotézou nebo metalickou protézou,
  • rekonstrukční výkony na chlopních,
  • chirurgická revaskularizace myokardu – CABG, kombinované výkony,
  • revaskularizace myokardu a náhrada nebo korekce chlopně, defekty septa síní nebo komor,
 
 • symptomatická ischemická choroba srdeční,
 • stavy po prodělaném infarktu myokardu,
 • stavy po invazivních výkonech na koronárním řečišti,
 • onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II.b nebo zánětlivém,
 • stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce,
 • stavy po perkutánní transluminární angioplastice,
 • chronická onemocnění žilního a lymfatického systému.

Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

 • diabetes mellitus s cévními komplikacemi.

Nemoci pohybového ústrojí

 • koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře,
 • artrózy v ostatních lokalizacích,
 • revmatoidní artritis I. až IV. stadia včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče,
 • chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči,
 • ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče,
 • bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu),
 • mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče,
 • difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy),
 • stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady,
 • stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní,
 • stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.

Nemoci nervové

 • polyneuropatie s paretickými projevy,
 • stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce,
 • kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem,
 • Parkinsonova nemoc,
 • nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.

Lázeňská léčebně rehabilitační péče (dětí a dorostu) od 1,5 let

Specializujeme se na:

 • nemoci onkologické,
 • nemoci oběhového ústrojí,
 • nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí, nadváha,
 • nemoci nervové,
 • nemoci pohybového ústrojí.

Nemoci oběhového ústrojí

 • vrozené vady a získané vadysrdce a velkých cév po operací, stavy po transplantaci srdce,
 • systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění s postižením oběhového aparátu i kloubní formy,
 • Juvenilní hypertenze,
 • prognosticky závažné rizikové faktory (dyslipidemie nebo kombinace dalších rizikových obezita, genetická zátěž).

Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí, nadváha

 • obezita spojená s dalšími rizikovými faktory.

Nemoci nervové

 • syndrom periferního motorické,
 • kořenové syndromy vertebrogenního původu.

Nemoci pohybového ústrojí

 • Juvenilní chronická artritis,
 • jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře,
 • stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí nebo operaci,
 • Morbus Scheuermann,
 • vertebrogenní algický syndrom.

Léčba těhotných žen je kontraindikací lázeňské léčby. Těhotným ženám nabízíme pouze doplňkové služby a to na vlastní nebezpečí.