Lázně Teplice nad Bečvou

+420 581 81 81 81 |

LÁZEŇSKÁ PÉČE HRAZENÁ POJIŠŤOVNOU

Lázeňská péče se poskytuje jako nezbytná součást léčebného procesu, jejíž potřebu a nezbytnost doporučuje ošetřující lékař a potvrzuje revizní lékař zdravotní pojišťovny.

Lázeňská léčba s využitím přírodních léčivých zdrojů je dle platné legislativy lůžkovou formou zdravotní péče. Pacient musí být ubytován v registrovaném zdravotnickém zařízení. 

Komplexní i příspěvková lázeňská péče jsou vždy péčí lůžkovou a nelze je poskytovat ambulantně.

Systém poskytování lázeňské péče funguje na základě předvolání. K nástupu na pobyt budete předvoláni nejpozději 5 pracovních dnů před nástupem. Termín nástupu na lázeňskou péči je pro pacienta závazný!

TYPY LÁZEŇSKÉ PÉČE

Komplexní
lázeňská péče

Příspěvková
lázeňská péče

odborný
léčebný ústav

Komplexní
lázeňská péče
Pro děti

Pro více informací nás kontaktujte na tel.: +420 581 81 81 81 nebo napište na lazne@ltnb.cz