Lázně Teplice nad Bečvou

sleva na pobyty

-15% NA LÉČEBNÉ POBYTY

-15% NA LÉČEBNÉ POBYTY

VYUŽIJTE AKCI -15% NA VYBRANÉ POBYTY

Návrhy

POTŘEBUJETE POMOCT S NÁVRHEM NA LÁZEŇSKOU PÉČI? POMŮŽEME VÁM >>>

POTŘEBUJETE POMOCT S NÁVRHEM NA LÁZEŇSKOU PÉČI? POMŮŽEME VÁM >>>

POTŘEBUJETE POMOCI S NÁVRHEM NA LÁZEŇSKOU PÉČI?

Informace pro akcionáře

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Předseda představenstva akciové společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., IČO: 451 92 570, se sídlem č.p. 47, 753 01 Teplice nad Bečvou,  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 419 („Společnost”) svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI („Valná hromada”), která se bude konat dne 27. června 2024 od 12:00 hod., na adrese Rustonka R2, Rohanské nábřeží 693/10, 186 00 Praha 8 – Karlín, 2. patro

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Předseda představenstva akciové společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., IČO: 451 92 570, se sídlem č.p. 47, 753 01 Teplice nad Bečvou,  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 419 („Společnost”) svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI („Valná hromada”), která se bude konat dne 23. června 2023 od 16:00 hod., na adrese Rustonka R2, Rohanské nábřeží 693/10, 186 00 Praha 8 – Karlín, 3. patro

Odpovědi na nejčastější dotazy související s výplatou výtěžku z prodeje nepřevzatých akcií naleznete v prokliku níže, případně se dotazujte na office@foxlegal.cz. Speciální telefonická linka 775 886 557, vytvořená pro tento účel, je obsluhována v pracovních dnech 9 – 12 hod., je však kvůli velkému počtu dotazů přetížená. Na jiných telefonických kontaktech Lázní Teplice nad Bečvou a.s. odpovědi na dotazy nejsou poskytovány. Veškeré nezbytné informace jsou již obsažené ve výzvě, která byla všem příslušným bývalým akcionářům zaslána poštou.

Společnost Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem č.p. 47, 753 01 Teplice nad Bečvou, IČO: 451 92 570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 419 („Společnost“), tímto oznamuje všem svým bývalým akcionářům, že jejich akcie, které si nepřevzali v řádné ani dodatečné lhůtě, byly prodány s odbornou péči v souladu s ustanovením § 544 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“).

Společnost vyplatí výtěžek z prodeje akcií vlastníkům po započtení pohledávek vzniklých Společnosti v souvislosti s prodejem akcií. Žádosti o výplatu výtěžku prosím zasílejte na e-mailovou adresu: akcie@ltnb.cz, případně na adresu sídla Společnosti. Veškeré informace, včetně ceny jednotlivých akcií, Vám Společnost poskytne také na tel. č. 775 886 557, a to v pracovních dnech od 9 hod do 12 hod.

Výzva k převzetí akcií

STANOVENÍ DODATEČNÉ LHŮTY (zveřejněno dne 1. 6. 2022)

Předseda představenstva společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem č. p. 47, 753 01 Teplice nad Bečvou, IČO: 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 419 (,,Společnost”), v návaznosti na rozhodnutí valné hromady Společnosti konané dne 7. března 2022 od 8:30 hod., v budově Lighthouse Waterfront Towers, 10. patro, na adrese Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 (,,Valná hromada”), v souladu s § 542 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (,,Občanský zákoník”), a s použitím § 342 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (,,ZOK”), vyzval dne 31. března 2022 akcionáře k převzetí příslušného počtu listinných akcií Společnosti ve formě na jméno, ve lhůtě od 31. března 2022 do 1. června 2022, za uvedených podmínek.

Výzva k převzetí akcií

Předseda představenstva společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem č. p. 47, 753 01 Teplice nad Bečvou, IČO: 451 92 570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 419 („Společnost“), tímto v návaznosti na rozhodnutí valné hromady Společnosti konané dne 7. března 2022 od 8:30 hod., v budově Lighthouse Waterfront Towers, 10. patro, na adrese Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 („Valná hromada“), v souladu s § 542 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“), a s použitím § 342 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění („ZOK“), vyzývá akcionáře k převzetí příslušného počtu listinných akcií Společnosti ve formě na jméno, ve lhůtě od 31. března 2022 do 1. června 2022, za níže uvedených podmínek.

Rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií ve formě na majitele na listinné akcie ve formě na jméno

Na valné hromadě společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., IČO: 45192570, se sídlem Teplice nad Bečvou čp. 47, 753 01 Teplice nad Bečvou, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 419 („Společnost“), konané dne 7. března 2022 od 8:30 hod. v budově Lighthouse Waterfront Towers, 10. patro, na adrese Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, bylo rozhodnuto o přeměně všech, tj. 107 365 ks (slovy: sto sedm tisíc tři sta šedesát pět kusů) zaknihovaných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) ve formě na majitele na 107 365 ks (slovy: sto sedm tisíc tři sta šedesát pět kusů) listinných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) ve formě na jméno.

 V návaznosti na výše uvedené Společnost nechá zrušit evidenci zaknihovaných cenných papírů vedenou v rámci Centrálního depozitáře cenných papírů a zveřejní výzvu akcionářům Společnosti  k převzetí listinných akcií ve formě na jméno, v souladu s § 536 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.