Lázně Teplice nad Bečvou

+420 581 81 81 81 |

Informace pro akcionáře

Pozvánka na Valnou hromadu

Předseda představenstva akciové společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., IČO: 451 92 570, se sídlem č.p. 47, 753 01 Teplice nad Bečvou, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 419 („Společnost“) svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI („Valná hromada“) která se bude konat dne 21. července 2022 od 9:00 hod. na adrese Lighthouse Waterfront Tower, Jankovcova 1569/2C, 170 00 Praha 7, 10. patro.

Výzva k převzetí akcií

STANOVENÍ DODATEČNÉ LHŮTY (zveřejněno dne 1. 6. 2022)

Předseda představenstva společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem č. p. 47, 753 01 Teplice nad Bečvou, IČO: 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 419 (,,Společnost“), v návaznosti na rozhodnutí valné hromady Společnosti konané dne 7. března 2022 od 8:30 hod., v budově Lighthouse Waterfront Towers, 10. patro, na adrese Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 (,,Valná hromada“), v souladu s § 542 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (,,Občanský zákoník“), a s použitím § 342 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (,,ZOK“), vyzval dne 31. března 2022 akcionáře k převzetí příslušného počtu listinných akcií Společnosti ve formě na jméno, ve lhůtě od 31. března 2022 do 1. června 2022, za uvedených podmínek.

Výzva k převzetí akcií

Předseda představenstva společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem č. p. 47, 753 01 Teplice nad Bečvou, IČO: 451 92 570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 419 („Společnost“), tímto v návaznosti na rozhodnutí valné hromady Společnosti konané dne 7. března 2022 od 8:30 hod., v budově Lighthouse Waterfront Towers, 10. patro, na adrese Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 („Valná hromada“), v souladu s § 542 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“), a s použitím § 342 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění („ZOK“), vyzývá akcionáře k převzetí příslušného počtu listinných akcií Společnosti ve formě na jméno, ve lhůtě od 31. března 2022 do 1. června 2022, za níže uvedených podmínek.

Rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií ve formě na majitele na listinné akcie ve formě na jméno

Na valné hromadě společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., IČO: 45192570, se sídlem Teplice nad Bečvou čp. 47, 753 01 Teplice nad Bečvou, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 419 („Společnost„), konané dne 7. března 2022 od 8:30 hod. v budově Lighthouse Waterfront Towers, 10. patro, na adrese Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, bylo rozhodnuto o přeměně všech, tj. 107 365 ks (slovy: sto sedm tisíc tři sta šedesát pět kusů) zaknihovaných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) ve formě na majitele na 107 365 ks (slovy: sto sedm tisíc tři sta šedesát pět kusů) listinných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) ve formě na jméno.

 V návaznosti na výše uvedené Společnost nechá zrušit evidenci zaknihovaných cenných papírů vedenou v rámci Centrálního depozitáře cenných papírů a zveřejní výzvu akcionářům Společnosti  k převzetí listinných akcií ve formě na jméno, v souladu s § 536 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.