Lázně Teplice nad Bečvou

Přírodní léčivý zdroj

Základním léčebným prostředkem v Lázních Teplice nad Bečvou je minerální voda s vysokým obsahem oxidu uhličitého.

Prameny kyselky vyvěrající na povrch nechal v roce 1553 majitel panství Jan Kropáč z Nevědomí svést do kamenné nádrže kryté střechou. Původní prameny kyselky dnes již neexistují, neboť jejich mělké zachycení bylo nedokonalé a docházelo, zvláště při vyšším stavu hladiny řeky Bečvy, k mísení s obyčejnou vodou. V současnosti se kyselka čerpá z hlubokých vrtů a na několika místech je možné ji také ochutnat.  

Již ve třicátých letech 20. století byly vědecky prokázány léčivé účinky zdejší unikátní minerální vody při léčení srdečně-cévních onemocnění. Tato mineralizovaná uhličitá voda získávaná z Kropáčova a Jurikova pramene patří mezi nejkvalitnější svého druhu. Teplická kyselka obsahuje především léčivý plyn CO2 (oxid uhličitý), a to ve velkém množství, přibližně v rozmezí 2500 až 3200 mg/l. A právě vlastnosti oxidu uhličitého se u nás využívá při koupelích a dalších procedurách. Tento plyn vstupuje přes kůži do těla, rozšiřuje cévy, snižuje tlak a pomáhá zlepšovat krevní oběh, pozitivně působí na srdce, cévy atd. Tím, v jakém geologickém prostředí se v Teplicích nacházíme (jeskyně), voda obsahuje až 600 mg/l vápníku, což je druhá největší složka, která v minerálce je. Zároveň voda obsahuje velké množství dalších minerálních látek.

Pitné pavilony, v nichž mohou návštěvníci z pramenných váz kyselku ochutnat či načepovat do nádob, představují architektonicky zajímavé drobné objekty, které působivě dotvářejí atmosféru lázní – Kropáčův neoklasicistní pavilon pochází z roku 1925, Gallašův pavilon (dříve zásobovaný vlastním vrtem) byl dokončen roku 1939 podle projektu Karla Kotase, Jurikův (původně Zápotockého) pavilon z roku 1970 navrhla Irena Čehovská. Janáčkův pavilon byl vystavěn v roce 1996 podle projektu Tomáše Kočnara a Petera Nagyho v těsném sousedství stávajícího záchytného parkoviště pro lázeňské hosty.

Nejstarší a nejsilnější zdroj této minerální vody z hloubky 60,4 m se nazývá Kropáčův pramen. Jeho voda dnes zásobuje balneoprovoz Lázeňského domu Radost. Druhý fungující vrt je nazýván Jurikův a zásobuje Lázeňské domy Janáček a Moravan.
Díky působení teplické kyselky vznikly i unikátní Zbrašovské aragonitové jeskyně. Minerální uhličitá kyselka zde vytvořila ojedinělou krasovou výzdobu a ohřívá jeskynní ovzduší celoročně na 14,5 °C. Do jejich podzemí na prohlídku s průvodcem můžete vstoupit přímo v areálu našich lázní.