Upravit stránku

Příspěvková lázeňská péče

Požádejte svého ošetřujícícho lékaře o návrh na příspěvkovou lázeňskou péči a přijeďte do lázní Teplice nad Bečvou. Pobyt Vám určitě prospěje.

Příspěvková lázeňská léčba je určena pro všechny občany České republiky pojištěné u kterékoliv zdravotní pojišťovny v ČR. Po návrhu na lázeňskou péči ošetřujícího lékaře a schválení tohoto návrhu revizním lékařem zdravotní pojišťovny je návrh předán pojištěnci. Klient si následně sám s daným lázeňským zařízením domluví termín nástupu léčby.

Na základě vstupní lékařské prohlídky je klientovi lékařem sestaven individuální léčebný plán, který hradí jeho zdravotní pojišťovna. Ubytování a stravu si klient hradí z vlastních prostředků.

Lázně Teplice nad Bečvou se specializují na tyto indikace.

Dle jednotné metodiky platné pro všechny zdravotní pojišťovny a pojištěnce je systém poskytování lázeňské péče KLP / PLP předvolánkový - tzn., že lázeňské zařízení předvolá pacienta k nástupu léčebného pobytu nejpozději 5 pracovních dnů před nástupem. Současně mu sdělí všechny nezbytně nutné informace potřebné pro pobyt. Termín předvolání je pro pacienta závazný.

Rezervační poplatek pro rok 2018 činí 1 000 Kč.

Rezervační poplatek je u KLP / PLP nevratný.

Žádost o rezervaci je možná pouze v písemné formě, nelze ji provést telefonicky. Níže v příloze naleznete objednávkový formulář, tento vyplňte a zašlete na e-mail: lazne@ltnb.cz, nebo zašlete poštou na adresu: Lázně Teplice nad Bečvou a.s., Teplice nad Bečvou č.p. 63, 753 01 Teplice nad Bečvou.

Rezervace příspěvkové lázeňské péče

 • Rezervační poplatek za předběžnou rezervaci činí 1.000 Kč a je nevratný. Splatnost poplatku je 14 dní od data potvrzení předběžné rezervace PLP. Datem úhrady se rozumí datum připsání platby na účet lázní.

  Na úhradu rezervačního poplatku a příplatků na KLP / PLP, nelze využít benefitů od zaměstnavatele (např. prostřednictvím společnosti Benefit Plus) ani finanční poukázky (např. Sodexo, Edenred, UP).

  Smluvní vztah mezi společností Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 01 Teplice nad Bečvou 63, IČ: 45192570, zapsané v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 419 a objednatelem se vedle potvrzené objednávky služeb nehrazených zdravotní pojišťovnou řídí aktuálně platnými ceníky a dále Všeobecnými podmínkami pro poskytování lázeňské rehabilitační péče pro dospělé. Odesláním objednávky objednatel potvrzuje, že se s podmínkami objednávky, ceníky a Všeobecnými podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

  Odesláním objednávky svým souhlasem umožňujete společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zpracovat vaše osobní údaje, zejména e-mailovou adresu, zařadit je do databáze a použít je pro další reklamní a marketingové účely. Obchodní sdělení Vám budou zasílána prostřednictvím elektronických zpráv dle zákona č. 480/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím své žádosti na e-mail: lazne@ltnb.cz.

  Ke stažení:

  Všeobecné podmínky KLP / PLP

  Rezervace pobytu na komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči (KLP / PLP).pdf