Lázně Teplice nad Bečvou

INTERNET

Wi-Fi připojení je dostupné ve všech pokojích a té­měř v celém areálu lázní zdarma.

Název sítě a heslo vám poskytnou na recepcích všech lázeňských domů.

  • Nevlastníte-li počítač, v prostoru u recepce Lázeňského domu Janáček a Moravan je k dispozici počítačový koutek s internetem, který je všem ubytovaným hostům po celou dobu pobytu k dispozici zdarma. 
  • Síť nemusí podporovat některé typy VPN a P2P (Peer-To-Peer) připojení sítě.
  • Rychlost připojení ani odezva není v síti garantována a nemůže být uživatelem nijak vyžadována a nárokována. Jelikož je Wi-Fi pásmo veřejné a kdokoliv jej může využívat, je potřeba počítat s možností zahlcení či občasného výpadku frekvenčního pásma. Takovéto přechodné snížení kvality signálu nemůže poskytovatel řešit.
  • Nežádoucí je dlouhé, souvislé stahování velkého množství dat, protože jsou tímto omezeni další uživatelé.
  • Poskytovatel nezajišťuje instalaci, konfiguraci ani další podporu klientských zařízení (zejména notebooky, mobilní telefony, tablety).
  • Poskytovatel je oprávněn okamžitě zamezit připojení uživatele ohrožující svým chováním infrastrukturu poskytovatele. Především platí nulová tolerance ke spamování (rozesílání nevyžádané pošty), snahy o kompromitaci ostatních uživatelů sítě a nadměrné využívání sítě.
  • Vysílač může být poskytovatelem odstaven na nezbytnou dobu z důvodu nutné údržby a to i bez předchozího upozornění uživatele.
  • Problémy s Wi-Fi sítí hlaste na recepci. V případě, že se uživatel nemůže připojit z důvodu slabého či žádného signálu, není to důvod k hlášení závady v síti.

JE ZAKÁZÁNO:

  • Stahování hudby, filmů, her, torrentů, pornografie a warez materiálů, zasílání nevyžádané pošty (spam), nelegální chování a nabídky, kompromitovat ostatní účastníky sítě.