Lázně Teplice nad Bečvou

POPLATKY A SANKCE

Nevratný rezervační poplatek – Komplexní lázeňská péče, Příspěvková lázeňská péče                                                            2 000 Kč

Poplatek za změnu potvrzené objednávky samopláteckého pobytu na Komplexní či příspěvkovou lázeňskou péči              2 000 Kč

Poplatek za ošetření lékařem*                                                                                                                                                            200 Kč

Poplatek za neobsazené lůžko /noc                                                                                                       Dle ceníku hotelového ubytování

Prodloužení check out do 15:00                                                                                                                                                          500 Kč

Stěhování klienta na vlastní žádost                                                                                                                                                    300 Kč

Ztráta klíče od pokoje                                                                                                                                                                       1 000 Kč

Ztráta parkovací karty / klíče                                                                                                                                                             200 Kč

Ztráta nebo poškození holí na Nordic Walking                                                                                                                                 500 Kč

Změna procedury v pobytovém balíčku (za každou měněnou proceduru, a to i čas procedury)                                                100 Kč

Prodloužení dárkové poukázky o 3 měsíce (pouze jedenkrát)                                                                                                        200 Kč

Nedostavení se na proceduru – storno poplatek ve výši 100 % z ceny procedury

Porušení zákazu kouření                                                                                                                                                                  2 000 Kč

Zapůjčení holí Nordic Walking                                                                                                                                                      20 Kč/den

Zapůjčení chladničky na pokoj                                                                                                                                                     20 Kč/den

* Vyžádané ošetření samoplátce lázeňským lékařem je zpoplatněná služba. Jelikož toto ošetření není nasmlouváno se zdravotní pojišťovnou, ani není součástí pobytového balíčku, je za ošetření lékařem a drobné ordinace (např. vydání léků, předpis receptu, aplikace injekce, natočení EKG) účtován poplatek ve výši 200 Kč. Tento poplatek se nevybírá při nutnosti odvozu klienta do nemocnice či v případě poskytnutí neodkladné první pomoci. Poplatek klient hradí při odchodu z lázeňského zařízení na recepci.