Lázně Teplice nad Bečvou

+420 581 81 81 81 |

ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV PRO KARDIOREHABILITACI

Odborný léčebný ústav pro kardiorehabilitaci Teplice nad Bečvou je prvním zařízením tohoto druhu v celé České republice. Provoz jsme zahájili v dubnu 2009
a v současnosti máme bohaté zkušenosti a řadu úspěšně odléčených pacientů.

Odborný léčebný ústav poskytuje časnou kardiorehabilitaci pacientům po kardiochirurgické operaci. Cílem péče v Odborném léčebném ústavu pro kardiorehabilitaci je přispět k normalizaci zdravotního stavu pacienta po náročné operaci a k opětovnému návratu do běžného života.

Dle aktuálního zdravotního stavu je pacient první dny umístěn buď na překladovém lůžku zvýšeného dohledu nebo na standardním lůžku. Odborný léčebný ústav pro kardiorehabilitaci disponuje moderním monitorovacím zařízením, které v případě potřeby umožňuje sledovat EKG křivku, krevní tlak, saturaci organismu kyslíkem a dechové funkce. K samozřejmému vybavení pracoviště dále patří přístroje pro okamžitou resuscitaci (defibrilátory).

Pacienti OLÚ jsou pod neustálým dohledem lékařského týmu a zdravotnického personálu. Pacienti vyžadující zvýšený dohled jsou po stabilizaci zdravotního stavu přeloženi na standardní pokoje. Na základě vstupních lékařských vyšetření a s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta předepíše lékař OLÚ předpis vhodné léčebné procedury.

Pro plán pohybové aktivity pacienta slouží zátěžové ergometrické vyšetření na bicyklovém ergometru, kdy na základě výsledků vyšetření je vypočtena tepová frekvence a stanoven typ a intenzita tréninkové zátěže. Pro vyloučení eventuálních komplikací v průběhu pobytu slouží pracoviště echokardiografie.

Jedná se o soubor léčebných a dietních opatření v životním režimu nemocného, která navazují na kardiochirurgickou operaci, který u nemocného zpomalí nepříznivý průběh již vzniklé nemoci se snahou o zamezení opakování akutní příhody, nebo operace.

Pro zvýšení fyzické výkonnosti, se pacienti účastní tréninkového programu. Abychom snížili bolestivost kloubů, svalů a pooperačních jizev, poskytujeme pacientům vodoléčebné a elektroléčebné procedury.

Provádíme všechna nutná kontrolní vyšetření a nemocní jsou pod stálým odborným dohledem. Klienty učíme zdravému způsobu života (především racionální výživa).

Před ukončením kardiorehabilitace ošetřující lékař zhodnotí aktuální zdravotní stav a sdělí doporučení pro domácí režim.

Vše je zaznamenáno do podrobné lékařské zprávy, ve které je uveden nejen průběh kardiorehabilitace včetně laboratorních výsledků, výsledků přístrojových vyšetření, ale také údaje o rehabilitaci a fyzické kondici pacienta.

Zdravotní pojišťovna hradí v rámci pobytu v Odborném léčebném ústavu plnou penzi základního typu, základem obsahu stravy je dietní systém a dieta č. 7 nízkocholesterolová. V den příjezdu máte zajištěno stravování. V Lázeňském domě Janáček oběd – večeře, v den odjezdu snídani.

Základní strava

Snídaně – servírovaná
Oběd – servírovaný, výběr ze 2 menu
Večeře – servírovaná, výběr ze 2 menu

V rámci pobytu v Odborném léčebném ústavu hradí pojišťovna léčení, stravu a ubytování ve sjednaném rozsahu služeb.Vzhledem k tomu, že naše lázně poskytují služby nad rámec sjednaný se zdravotními pojišťovnami, máme stanoven ceník příplatků za ubytování. 

Pokoj Vám bude přidělen dle aktuálně volné kapacity. V případě požadavku jiné ubytovací kategorie, jsme schopni vyhovět jen v případě volné kapacity, případně můžeme termín nástupu posunout s ohledem na volnou kapacitu a na platnost Vašeho návrhu.

Příplatky za ubytování – komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče
Lázeňský dům
(Kategorie)
Vedlejší sezóna
01. 01. – 31. 03. 2022
01. 12. – 31. 12. 2022
Mezisezóna
01. 04. – 30. 04. 2022
01. 10. – 30. 11. 2022
Hlavní sezóna
01. 05. – 30. 09. 2022
Dvoulůžkový
pokoj
Jednolůžkový pokojDvoulůžkový pokojJednolůžkový pokojDvoulůžkový
pokoj
Jednolůžkový pokoj
osoba / nocosoba / nocosoba / nocosoba / nocosoba / nocosoba / noc
Janáček
(II. kategorie)
0 Kč100 Kč0 Kč150 Kč0 Kč200 Kč
Janáček
(Klasik)
80 Kč150 Kč100 Kč200 Kč150 Kč250 Kč
Janáček
(Klasik s balkonem)
100 Kč200 Kč150 Kč250 Kč200 Kč300 Kč
Janáček
(Komfort*)
150 Kč*250 Kč200 Kč*300 Kč250 Kč*350 Kč
Janáček
(Komfort s balkonem)
200 Kč300 Kč250 Kč350 Kč300 Kč400 Kč
Janáček
(Apartmán Komfort)
300 Kč400 Kč500 Kč

* Janáček dvoulůžkový komfort není k dispozici.

Po celou dobu pobytu jsou pacienti odborného léčebného ústavu osvobozeni od platby lázeňského poplatku. Během pobytu je pacientovi účtován příplatek podle typu pokoje dle platného ceníku lázní.

FORMULÁŘ NÁVRHU (.pdf)

FORMULÁŘ NÁVRHU (.xls)

KONTAKTY PRO PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

 

Rezervacetel.:/mobil:e-mail:
Magda Humplíková+420 602 755 346

m.humplikova@ltnb.cz

 

Pro dotazy k ošetřovatelské péči kontaktujte hlavní sestru Leonu Steckerovou na tel. čísle +420 602 462 040.

Délka pobytu: 28 nocí
Veškeré informace se dozvíte ve zvacím dopisu níže.

ZVACÍ DOPIS 

JAK SE K NÁM DOSTANETE?

Vlakem, autobusem do Hranic a následně MHD z Hranic

Před vlakovým nádražím je také stanoviště TAXI (+420 733 736 328, +420 800 888 851, +420 731 352 535)

Spojení MHD z Hranic: autobusová linka č. 2, popř. 12 – zastávka Teplice nad Bečvou,, sanatorium Janáček

Jízdní řád linky č. 2 a č. 12 | Zelené autobusy jsou v Hranicích zdarma

Pro více informací nás kontaktujte na tel.: +420 581 81 81 81 nebo napište na lazne@ltnb.cz

Položky označené hvězdičkou () jsou povinné.

Odesláním formuláře potvrzuji, že jsem se seznámil s podmínkami zpracování osobních údajů.