Lázně Teplice nad Bečvou

+420 581 81 81 81 |

KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE (KLP)

Zdravotní pojišťovna (ZP) hradí:

  • léčení
  • základní stravu (plná penze základního typu)
  • ubytování na lůžku ve dvoulůžkovém pokoji se základním vybavením*
    * kategorie B (pokoj bez vlastního sociálního zařízení, koupelna a toaleta se nacházejí na patře a jsou společné pro více pokojů). Dvoulůžkovým pokojem se rozumí pokoj se dvěma oddělenými lůžky, z nichž každé je obsazeno jiným pacientem. Ubytování se poskytuje dle kapacity Lázní. Kapacita pokojů kategorie B je omezená. V případě, že budou pokoje této kategorie obsazené, Lázně nabídnou pacientovi ubytování na lůžku v pokoji vyšší kategorie, a to za příplatek(dle akreditační karty schválené ZP jsou Lázně oprávněny vybírat příplatky na všech pokojích kategorie A a vyšších). O výši příplatku za ubytování na lůžku v pokoji vyšší kategorie musí Lázně pacienta informovat předem. 

Komplexní lázeňskou péči čerpá pacient v době své dočasné pracovní neschopnosti, splňuje-li podmínky tohoto nároku podle ust. § 57 a násl. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Pokud pacient již není v dočasné pracovní neschopnosti, vystaví pacientovi na jeho žádost pracovní neschopnost lázeňský lékař.

Lékařem vyžádaný doprovod

Doprovod vyžádaný lékařem navrhuje obvodní lékař přímo v Návrhu na lázeňskou péči pacienta a schvaluje jej zdravotní pojišťovna pacienta. Takovému doprovodu je hrazeno ubytování a stravování zdravotní pojišťovnou.

Lékařem nevyžádaný doprovod

Pro doprovod klienta nevyžádaného lékařem nabízíme cenově zvýhodněný pobyt – více informací naleznete ZDE.

REZERVACE TERMÍNU POBYTU ZDE

Dle jednotné metodiky platné pro všechny zdravotní pojišťovny a pojištěnce je systém poskytování lázeňské péče KLP / PLP předvolánkový – tzn., že lázeňské zařízení předvolá pacienta k nástupu léčebného pobytu nejpozději 5 pracovních dnů před nástupem. Současně mu sdělí všechny nezbytně nutné informace potřebné pro pobyt. Termín předvolání je pro pacienta závazný.

Rezervační poplatek činí 2 000 Kč.

Rezervační poplatek je u KLP / PLP nevratný.

Zdravotní pojišťovna hradí svému pojištěnci v rámci komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče celodenní základní stravování, standardní ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, lékařská vyšetření a lázeňské léčebné výkony smluvně sjednané se zdravotní pojišťovnou.

Klienti v rámci komplexní léčby hradí příplatek za ubytování v Lázeňských domech Janáček a Moravan (kategorie A). Pokoje kategorie B v Lázeňském domě Janáček zůstávají pro klienty v rámci komplexní léčby bez poplatku, kromě ubytování v jednolůžkovém pokoji.

Zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu, celodenní stravování a ubytování ve sjednané úrovni. Pacient si však může sám platit
ubytování i stravování nad rámec této úrovně.

Zdravotní pojišťovna hradí v rámci komplexní lázeňské péče plnou penzi základního typu dle „Lázeňského dietního systému“ (základem obsahu stravy je dietní systém a dieta č. 7 nízkocholesterolová). V den příjezdu máte zajištěno stravování. V Lázeňském domě Janáček oběd večeři, v den odjezdu snídani; v Lázeňském domě Moravan večeři, v den odjezdu snídani a oběd

V Lázeňském domě Moravan, v případě souhlasu lázeňského lékaře, si může klient připlatit plně bufetovou stravu za příplatek 558 Kč na den.

Základní strava

Snídaně – servírovaná
Oběd – servírovaný, výběr ze 2 menu
Večeře – servírovaná, výběr ze 2 menu

Lázeňský dům
(Kategorie)
Vedlejší sezóna
1. 1. – 30. 4. 2023
1. 11. – 31. 12. 2023

 Hlavní sezóna
01. 05. – 31. 10. 2023
Dvoulůžkový pokojJednolůžkový pokoj  Dvoulůžkový pokojJednolůžkový pokoj
osoba / nocosoba / noc  osoba / nocosoba / noc
Janáček
(II. kategorie)
0 Kč200 Kč  0 Kč300 Kč
Janáček
(Klasik)
100 Kč250 Kč  200 Kč350 Kč
Janáček
(Klasik s balkónem)
150 Kč300 Kč  250 Kč400 Kč
Janáček
(Komfort)
350 Kč  450 Kč
Moravan
(Komfort)
200 Kč350 Kč  300 Kč450 Kč
Janáček
(Komfort s balkónem)
250 Kč400 Kč  350 Kč500 Kč
Janáček
(Apartmán Komfort)
400 Kč  550 Kč
Radost – doprovod
(Klasik)
100 Kč  200 Kč

Od 1. ledna 2020 vstoupil v platnost Zákon o místních poplatcích č. 278/2019 Sb., který zavádí nový poplatek – Poplatek z pobytu. Tento poplatek nahradí doposud vybíraný lázeňský poplatek a poplatek z ubytovací kapacity. Od tohoto poplatku jsou osvobozeny VŠECHNY OSOBY, KTERÝM JE POSKYTOVÁNA LÁZEŇSKÁ LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE HRAZENÁ JAKO KOMPLEXNÍ (KLP). 

Poplatek z pobytu 30 Kč/os./noc (LD Janáček, LD Radost, LD Mariupol) je vybírán u doprovodu KLP (pokud nepůjde o doprovod ZTP/P klienta či nevidomého klienta). V LD Moravan činí poplatek z pobytu pro doprovod KLP 20 Kč/os./noc

JAK SE K NÁM DOSTANETE?

Vlakem, autobusem do Hranic a následně MHD z Hranic

Před vlakovým nádražím je také stanoviště TAXI (+420 733 736 328, +420 800 888 851, +420 731 352 535)

Spojení MHD z Hranic: autobusová linka č. 2, popř. 12 – zastávka Teplice nad Bečvou,, sanatorium Janáček

Jízdní řád linky č. 2 a č. 12 | Zelené autobusy jsou v Hranicích zdarma

Pro více informací nás kontaktujte na tel.: +420 581 81 81 81 nebo napište na lazne@ltnb.cz