Upravit stránku

Rychlý kontakt

Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
Teplice nad Bečvou č.p. 47
753 01 Teplice nad Bečvou

IČO: 45192570
DIČ: CZ45192570

Infolinka: 581 81 81 81
E-mail: lazne@ltnb.cz

ID datové schránky: u3fewux

Informace pro akcionáře


Vážení akcionáři,

na valné hromadě konané dne 26. března 2020 bylo přijato usnesení o naložení s hospodářským výsledkem za účetní období od 1. října 2018 do 30. září 2019. Na základě přijatého usnesení má být mezi akcionáře rozdělen zisk za zmiňované účetní období a z předchozích účetních období v celkové výši 24.586.585,- Kč, přičemž na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá podíl na zisku v hrubé výši 229,- Kč.

 Vzhledem k současné finanční situaci společnosti, která nastala v souvislosti se šířením koronaviru COVID -19, usnesením Vlády České republiky a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky, na základě kterých došlo k přechodnému zákazu přijímat klienty do lázní, musí statutární ředitel pečlivě zvážit, zda by se vyplacením podílu na zisku společnost nedostala do úpadku nebo hrozícího úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Za tímto účelem statutární ředitel provede tzv. test insolvence a o svém rozhodnutí Vás bude informovat na webových stránkách společnosti.

Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
753 01 Teplice nad Bečvou č.p. 47

IČO: 45192570
DIČ: CZ 45192570

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka č. 419.
Akciová společnost byla založena podle §172 z.č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku.

Infolinka: 581 81 81 81

E-mail: lazne@ltnb.cz
WWW: www.ltnb.cz

ID datové schránky: u3fewux

Vydané cenné papíry emitenta

Základní kapitál společnosti:107 365 000,- Kč
Druh emitovaných akcií:kmenové
Forma emitovaných akcií:na majitele
Podoba emitovaných akcií:zaknihovaná
Počet emitovaných kusů akcií:107 365 ks
Jmenovitá hodnota akcie:1 000,- Kč
Celkový objem emise:107 365 000,- Kč
ISIN:CZ 0008431251
Název trhu, na který byl CP přijat k obchodování:

RM-systém

(do 18.8.2008 oficiální trh,
od 20.8.2008 volný trh)
Datum, od kterého jsou CP na RM systému obchodovány:21.12.1993